Service och support

 

Service och support är en viktig del när det gäller medicintekniskutrustning och Timik har en väl fungerande serviceorganisation som kan erbjuda en kvalitativ service och support.

Vi loggar alla serviceärenden och har för avsikt att hålla alla kunder uppdaterade på vad som händer med inskickad utrustning. Vi erbjuder serviceavtal, kurser och utbildning. Timik strävar ständigt efter utveckling och förbättring.

Serviceavtal

Vi erbjuder skräddarsydda serviceavtal för att optimera prestanda, tillförlitlighet och säkerhet på utrustningen. Förebyggande underhåll är alltid kostnadseffektivt på lång sikt.

Service och support
Sänd mail
Telefon: 08 35 15 00

Karin Runström

Sänd mail

Download TeamViewer