SenTec

SenTec mäter kontinuerligt och noninvasivt transkutan pCO2, pO2, SpO2 och puls. Mätningarna görs med den digitala V-Sign- eller Oxiventsensorn(Neo) som fästs med öronklämma eller med ring. SenTec har en inbyggd kalibreringskammare för sensorn vilket ger en trygg och pålitlig mätning av transkutan pCO2 och SpO2. Kalibrering sker automatiskt när sensorn placeras i kalibreringskammaren. När enheten inte används förvaras sensorn alltid i kammaren vilket gör att den är kalibrerad och redo för en ny monitorering.
SenTec är en kvalitativ utrustning med ett mycket enkelt användargränssnitt.

Specifikationer

  • Patientspecifika mode; vuxna, barn, neonatal, sömn mm
  • Mäter pCO2, pO2, SpO2 och puls
  • Pålitlig mätning och direkt återkoppling

Övrigt

  • Kan anslutas till de flesta övervaknings- och sömndiagnostiskasystem
  • Kontakta oss för rekommenderad användning

Service och support

Service och support är en viktig del när det gäller medicintekniskutrustning och det är av största vikt att distributören har en väl fungerande serviceorganisation. Timik har serviceavdelningar i alla nordiska länder för att kunna erbjuda en snabb och kvalitativ service och support. Vi erbjuder serviceavtal, kurser och utbildning och alla våra serviceingenjörer har genomgått servicekurser hos våra leverantörer. Timik strävar ständigt efter utveckling och förbättring.

Serviceavtal
Vi erbjuder skräddarsydda serviceavtal för att optimera prestanda, tillförlitlighet och säkerhet på utrustningen. Att tillhandahålla förebyggande underhåll visar sig alltid vara kostnadseffektivt för våra kunder.