Produkter

Prehospitalt arbete

Sjukdomsutbrott och multiresistenta bakterier är en av de mest akuta utmaningarna inom global hälsa idag. Vi tillhandahåller ny och innovativ medicinsk transportutrustning och isoleringsvård för smittade patienter. Transportsystemet för isoleringsvård av en patient, erbjuder en säkrare metod när det gäller att transportera smittbärande patienter eller patienter som behöver skydd från en miljö där smittorisk kan förekomma, utan att detta hindrar eller har en negativ inverkan på behandlingen.

Läs mer

Intensivvård

Patienter som behöver intensivvård tillhör en av de mest sårbara patientgrupperna, såsom prematura spädbarn med en kroppsvikt under 500 gram. Patientvården som ges vid en akutavdelning och intensivvårdsavdelning har visat sig ha en betydande inverkan när det gäller att behandla organsvikt och minska mortalitet. ​Intensivvårdspatienter har behov av avancerad läkarexpertis liksom avancerad behandling och vård. Timiks produktportfölj innehåller ett brett produktsortiment av ventilatorer för intensivvård, högfrekventa ventilatorer och transporterbara ventilatorer.

Läs mer

Anestesivård

Vi erbjuder en omfattande produktportfölj av högkvalitativa enheter för anestesivård. Våra produkter erbjuder en mångfald tillval för att säkerställa och upprätthålla god funktion av patienters andningsvägar samt tillhandahåller kostnadseffektiv, smärtfri och högkvalitativ anestesivård.

Läs mer

Andningsvård

Vi tillhandahåller ett brett sortiment av branschledande teknologi för andningsvård för att erbjuda patienter med andningssjukdomar behandling och hjälp att hantera deras olika problem och utmaningar. Vi levererar högkvalitativa och kliniskt beprövade medicintekniska produkter för att hjälpa läkare att förbättra patientutfall samt tillhandahålla säkrare och mer kostnadseffektiv vård.

Läs mer

Neonatalvård

Andningsproblem är en av de vanligaste komplikationerna hos neonatala patienter. Vi erbjuder de bästa lösningarna när det gäller icke-invasiv behandling, övervakning och produkter som stödjer individualiserad utvecklande vård, som förbättrar livskvaliteten för spädbarn med andningsproblematik och för deras familjer.

Läs mer

Patientövervakning

Timik Group erbjuder ett brett sortiment av medicinteknisk utrustning för patientövervakning inom akut- och intensivvård, hjärtvård och perinatalvård. Vårt breda och varierade sortiment av produkter och tillbehör är kompatibelt med många populära varumärkesprodukter samt utformade med fokus på kvalitet, bekvämlighet och enkel användning.

Läs mer

Hälsoforskning

Vi erbjuder teknologi för hälsoforskning; från pilotstudier till befolkningsstudier. Vi följer och utvärderar kontinuerligt marknadsutvecklingen gällande den typ av teknologi och utformning som tillhandahåller en hög nivå av komfort och terapeutiska fördelar för våra slutanvändare. Vi erbjuder det allra senaste inom kroppsburen medicinsk teknologi.

Läs mer

Konsumenthälsa

Vi tillhandahåller konsumenthälsoprodukter med bevisad effekt inom områden som migrän, lunghälsa, sportprestation, förbättrad sömn och ergonomi. Via vår expertis inom medicinteknisk utrustning väljer vi noggrant ut de bästa konsumenthälsoprodukterna inom relevanta områden.

Läs mer

Hemsjukvård (sömn och hemventilator)

Vi tillhandahåller systemlösningar för diagnostik och behandling, av högsta möjliga kvalitet, inom marknadssegmentet sömn- och andningsutrustning. Sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) är en grupp olika andningsproblem som kännetecknas av störningar i andningsmönster (andningspauser) eller mängd ventilation under sömn. Obstruktiv sömnapné hör till de vanligaste sömnrelaterade andningsstörningarna. Sömnapné innebär en ökad risk för hypertoni (högt blodtryck), liksom hjärtsjukdom, depression och sömnrelaterade olyckor. Med vårt sortiment av ventilatorer och produkter för sömnrelaterade problem, har vi som målsättning att erbjuda högsta kvalitet och komfort till patienter som står inför dessa utmaningar. 

Läs mer