POWERbreathe – kliniskt

K2

POWERbreathe KH2 är en elektronisk Inspiratorisk MuskelTränare (IMT) -enhet för sjukvården som är avsedd att för att testa, träna och utvärdera inandningsmusklerna hos patienter med dyspné (andfåddhet), exempelvis patienter med astma, KOL, bronkit, cystisk fibros, emfysem, hjärtsjukdom, neuromuskulära sjukdomar, Parkinsons sjukdom och ryggmärgsskador.

POWERbreathe KH2 använder en elektroniskt styrd ventil för att skapa motstånd vid inandning. Träning vid motstånd gör att inandningsmusklerna anpassar sig, blir starkare och blir mer uthålliga. Den avancerade tekniken i den elektroniskt styrda ventilen gör att det genomsnittliga motståndet, effekten och inandningsvolymen kan ses i realtid i displayen eller i mjukvaran. Se nedan vilka parametrar som visas:

  • Maximalt inandningstryck (cm H2O högsta genomsnitt under 1 sek)
  • Toppinandningsflöde (L/s)
  • Träningsbelastning (cm H2O)
  • Genomsnittlig effekt (Watt)
  • Genomsnittlig inandad volym (L) och Energi (Joule)

Studier inom området, klicka här
För mer information om POWERbreathe KH2, klicka här

Medic Plus

I träningsprogrammet med POWERbreathe KH2-enheten används med fördel POWERbreathe Medic Plus som är en mekanisk IMT-enhet för träning exempelvis i hemmet.

POWERbreathe Medic Plus är en mekanisk inspiratorisk andningsmuskeltränare (IMT). Genom att använda POWERbreathe Medic Plus stärks de respiratoriska andningsmusklerna vilket minskar andfåddhet vid motion och dagliga aktiviteter. Motstånden är enkla att anpassa och enheten möjliggör ett träningsmotstånd mellan 3-78 cm H2O.

  • Ergonomiskt utformat munstycke
  • Enkel rengöring

POWERbreathe använder en teknik som kallas motståndträning. Träningen gör andningsmusklerna starkare genom att få dem att arbeta hårdare, på samma sätt som man kan använda vikter för att öka styrkan i armmusklerna. När man tränar med POWERbreathe Medic Plus märker man att man måste arbeta hårdare för att andas in. Detta är effekten av motståndsträningen som påverkar musklerna vid inandning, i första hand musklerna i diafragma och bröstkorg. 

Det finns inget motstånd vid utandning och du kan andas ut normalt genom att låta bröst- och andningsmusklerna slappna av och trycka ut luften från dina lungor på ett naturligt sätt. Om utrustningen används på rätt sätt upplever man fördelarna med att använda POWERbreathe Medic Plus på bara några veckor.

POWERbreathe Medic Plus levereras med 1 st näsklämma.

Studier inom området, klicka här.

Shaker Medic Plus

Shaker Medic Plus från POWERbreathe är en produkt gjord för slemmobilisering. Shaker Medic Plus skapar ett positivt expiratoriskt tryck (PEP) som i kombination med vibrationer öppnar upp luftvägarna och mobiliserar sekretion från lungorna.

Produkten är även autoklaverbar. 

Shaker Medic Plus lämpar sig till personer som lider av kronisk bronkit, emfysem, astma, cystisk fibros och KOL.

För mer information, klicka här