Möt teamet

Thomas Långberg
Managing Director - Sweden

Thomas har mer än 15 års erfarenhet från den medicintekniska branschen. 2003 ledde han uppstarten av PolarMed i Sverige och och gjorde en betydelsefull insats för tillväxten i bolaget. När ResMed sedan köpte upp PolarMed 2005 så fick han möjligheten att fortsätta i olika positioner som produktchef, marknadschef och försäljningschef. Thomas är utbildad till narkossjukssköterska och har tjänstgjort 11 år inom intensivvård, anestesi, pre-hospital sjukvård och har flera års erfarenhet som forskningssjuksköterska. Han har också gått igenom marknadsföringprogrammet från IHM Business School i Stockholm.

Johan Lerjestam
Product Manager

Johan har varit yrkesverksam inom den medicinsktekniska branchen i snart 20 år. År 2004 ledde han lanseringen av det svenska medicinteknikföretaget JakaMed AB. JakaMed förvärvades sedan av CareFusion 2008. Efter förvärvet befodrades Johan till affärsenhetschef för deras ventilationsverksamhet i de nordiska länderna. När Timik Group tog över affärsområde Ventilation från CareFusion 2014 började han på Timik som affärsområdeschef - Norden. Han har en unik kompetens inom non-invasiv ventilation för neonatalpatienter och ansvarar bl a för det välkända Infant Flow ™ nCPAP systemet. Johan har en bakgrund som intensivvårdssjuksköterska.

Ulf Halvarsson
Product Manager

Ulf har varit inom den medicintekniska industrin i 20 år. Han började på GE´s order och kundtjänst och efter ett antal år blev han säljare för GE´s alla tillbehör inom Anestesi/IVA, Neonatal och Kardiologi. En kort period jobbade han även med ultraljud som sälj och applikationsspecialist. I September 2015 blev han rekryterad till Timik för att ansvara för neonatal och ventilationsortimentet. Ulf har även erfarenhet som undersköterska från olika Intensivvårdsavdelningar, både barn och vuxen.

Håkan Enggren
Product Manager

Kandidatexamen i Företagsekonomi. Jobbat inom läkemedelsbranschen mellan 2002-2015. Först 3 år på Leo Pharma sedan 10 år på Alcon. Verksam i medicintekniska branschen sedan 2015 på Medcore/KaroPharma och på CareFusion/Vyaire Medical. Anställd på Timik sedan 2018. Ansvarar för Operative Care & Airway Management produkter.

Thomas Brixander
Product Manager

Thomas har drygt 23 års erfarenhet av direktförsäljning till såväl privat som offentlig sektor, allt från små företag till globala koncerner, kommuner och landsting. Sedan 2009 har jag jobbat inom den medicintekniska branschen med produkter och lösningar till framför allt neonatal-, intensiv- och anestesivård. Jag har under alla år specialiserat mig på att skapa långsiktiga kundrelationer, hantering av upphandlingar och att på en daglig basis arbeta med ett kund- och lösningsbaserat focus, Jag har en bra förmåga att förstå våra kunders behov.

Karin Runström
Service Engineer

Karin har arbetat som medicinteknisk ingenjör sedan 1998. Tidigare arbetsområden har i huvudsak innefattat service av andningshjälpmedel men också utbildning och support av patienters, anhöriga, och kliniker på dessa utrustningar. Hon har också utbildat sig och arbetat med klinisk prövning av medicintekniska produkter. Arbetsuppgifterna har då varit att planera, genomföra och rapportera kliniska prövningar för medicintekniska produkter enligt nationella och internationella krav. Karin har också examen och arbetslivserfarenhet som sjuksköterska och danspedagog

Nordiske stillingar (jobber ut från Svenske kontoret)

Mats Nilsson
Business Director – Nordic

Edyta Eriksson
Accounting Manager - Nordic

Thomas Drape
Supply Chain Manager - Nordic

Susanne Larsson
Nordic Price & Tender Specialist

Magnus Appelqvist
Logistics Manager – Nordic