Luna EMG

Treatment through all stages of recovery. EMG controlled exercises for clinically weak patients. 

With Luna, you can now start an active-assistive training for every innerved patient, even when the contraction is only visible on the EMG and not
palpable. 

  • Trigger and hold single channel concentric and eccentric exercises
  • Trigger and release single channel concentric and eccentric exercises

Force controlled and dynamically changing resistance for early and late stage recovery. 

Force sensitive trainings, you’ll facilitate all patients, starting with weight relieve and up to 60 Nm of resistance.

  • Isokinetic with fixed maximal velocity: dynamic antagonist reversal, proprioception
  • Isotonic with fixed one directional torque
  • Isometric with fixed limb position
  • Elastic simulation acting as a spring or band

Passive movement for paralysis and stretching.

Service och support

Service och support blir mer och mer viktigt allt eftersom den medicintekniska utrustningen blir mer avancerad och sofistikerad. Vi vill hjälpa er och säkerställa att er utrustning fungerar som den ska varje dag.

För oss är det viktigt att våra kunder är nöjda med sin medicintekniska utrustning och vi strävar alltid efter att ha den bästa servicen och supporten. Vi loggar alla serviceärenden och tar sikte på att hålla alla kunder uppdaterade på vad som händer med sin utrustning.

Timik Serviceprogram
Serviceprogrammet är indelat i 4:a nivåer av servicekontrakt, installation, utbildning och klinisk användarutbildning. Servicekontrakten är kundanpassade för att optimera utrustningens prestanda, tillförlitlighet och säkerhet. Förebyggande underhåll är alltid mer kostnadseffektivt för våra kunder på lång sikt.