Infant Flow LP

Säkerställer maximal patientkomfort

Infant Flow LP tillhandahåller ett mycket omfattande nCPAP-system för de allra bräckligaste och sköraste patienterna. Ny och patenterad «dual-jet» flödesteknologi säkerställer lågt drifttryck och ultralågt WOB när andningen är försämrad och nedsatt. Infant Flow LP är ett nytt vidareutvecklat system med en lättviktskonstruktion för att reducera eventuella obehag och obekvämligheter samt en mängd olika tillbehör som möjliggör en anpassad och skräddarsydd produktlösning för alla dina värdefulla patienter.

  • Ny patenterad Infant Flow-teknologi
  • Ultralågt WOB (Work of Breathing/Andningsarbete) och reducering av drifttryck med 80 %
  • Minskade ljudnivåer
  • Ny förbättrad fixeringteknik antingen unika fixeringsband eller traditionella mössor
  • Nyutvecklade masker och prongs

Service och suppor

Service och support blir mer och mer viktigt allt eftersom den medicintekniska utrustningen blir mer avancerad och sofistikerad. Vi vill hjälpa er och säkerställa att er utrustning fungerar som den ska varje dag.

För oss är det viktigt att våra kunder är nöjda med sin medicintekniska utrustning och vi strävar alltid efter att ha den bästa servicen och supporten. Vi loggar alla serviceärenden och tar sikte på att hålla alla kunder uppdaterade på vad som händer med sin utrustning.

Timik Serviceprogram
Serviceprogrammet är indelat i 4:a nivåer av servicekontrakt, installation, utbildning och klinisk användarutbildning. Servicekontrakten är kundanpassade för att optimera utrustningens prestanda, tillförlitlighet och säkerhet. Förebyggande underhåll är alltid mer kostnadseffektivt för våra kunder på lång sikt.