EpiShuttle

EpiShuttle är ett medicinskt isolerings- och transportsystem utformad för optimal säkerhet och otaliga behandlingsalternativ under lastning och transport av patienter. Enheten är en enpatients-isolator tillverkad av lösningsmedelsbeständiga material. EpiShuttle kan bäras och är kompatibel med ledande EMS-underredessystem för ambulansbårar.

EpiShuttle är kompatibel med de flesta mekaniska respiratorkretsar. Med hjälp av negativt tryck och P3-filter ger isolatorn fullständigt omgivningsskydd - särskild när det gäller korskontaminering av mycket smittsamma sjukdomar. I positivt tryck-läge skyddar isolatorn patienter från farliga ämnen i omgivningen tack vare användningen av CBRN-filter. Utformningen möjliggör fullständig intensivvårdsbehandling och akutvårdsåtgärder såsom intubation och insättning av centrala venkatetrar. EpiShuttle är utformad för fleranvändning, enkel kommunikation och optimal patientbekvämlighet.

Nyckelfunktioner

EpiShuttle har skapats av kliniker med många års erfarenhet inom fältet. Minsta detalj och funktion hos enheten är noggrant utformad och genomtänkt och testad - från patienthantering till underlättandet av avancerade medicinska ingrepp. Detta har resulterat i en enhet som är unikt utformad för att tillgodose patientens behov och samtidigt specifikt utformad för hälso- och sjukvårdsleverantörens förmåga att ge den absolut bästa patientvården utan risk för kontaminering. Faktum är att EpiShuttle har utformats av användare, för användare.

EMS-systemkompatibel

EpiShuttle har ett L-Track-fästsystem som gör att den går snabbt och säkert att fästa till bårar, ambulanser, flygplan och helikoptrar.

Behandling på plats

EpiShuttle har åtta ingångsportar för optimal behandling på plats. De här portarna har förseglade handskar eller andra alternativ som slussportar och avfallspåsar som kan bytas under användning.

Återanvändningsbar

Enheten är enkel att rengöra och desinfektera för fleranvändning. Enheten är enkel att demontera och montera utan att behöva använda några verktyg.s.

Snabb patientlastning

Kort patientlastningstid tack vare enkelt handhavande och intuitiva funktioner.  Kåpan är lätt att fästa med EpiShuttles unika låssystem för att skapa en lufttät anslutning.

Batteridriven

EpiShuttle möjliggör oavbruten strömförsörjning i minst 6 timmar för ventilation. Batterierna kan bytas ut under transport och därmed hålls patient och omgivning säkra från kontaminering under 24-timmar.

Dubbelverkande skyddssystem

Trycklägena kan ställas in för att antingen skydda omgivningen från en infekterad patient eller för att skydda patienten från farliga eller smittsamma ämnen omgivningsluften. Den uppfyller nivåer av försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning: standard, kontakt, dropp och/eller luftburen.

Intensivvård

EpiShuttle är utrustad med medicinska portar för att ansluta IV-ledningar, syre-ledningar och övervakningssladdar liksom för att ge mekanisk ventilation till patienten. Intensivvårdssystemet gör det möjligt för hälso- och sjukvårdspersonal att övervaka, medicinera och behandla patienten utan direkt exponering.

Optimal patientbekvämlighet

EpiShuttle är unikt utformad för optimal patientbekvämlighet. Den integrerade britsen är justerbar avseende såväl knävinkel som ryggstöd, vilket ökar patientbekvämligheten och förbättrar förutsättningarna för kliniska procedurer. Den genomskinliga kåpan ger god sikt och möjliggör bättre kommunikation mellan patienten och omgivningen.