Diagnostisk – WatchPAT

Komplett sömnarkitektur i en utrustning

WatchPAT är en liten HST-monitor (Home Sleep Test), som gör det möjligt för patienter att genomföra sömntest på ett bekvämt sätt i det egna hemmet. Utrustningen tillhandahåller exakt och tillförlitlig diagnos av varje patients sömncykel/-mönster. WatchPAT registerar förändringar i PAT (Peripheral Arterial Tone) och aktivitet, liksom mättnadsgrad gällande syre i blodet. WatchPAT-utrustningen identifierar även sömnapné på samma sätt som den utrustning som används vid PSG-sömnstudier som utförs vid sömnlaboratorier inom sjukhus. Allt detta erbjuder denna handledsburna enhet och en finger-mätprob.

  • Den mest exakta* och användarvänliga ambulerande utrustning för sömnapnédiagnostik som finns tillgänglig på marknaden
  • Registrerar faktisk sömntid och sömnstadier
  • WatchPAT-utrustningen har validerats mot PSG (Polysomnografi), med hög grad av korrelation i RDI (respiratory disturbance index) och AHI (apné-hypopnéindex) och utgör en av de mest utforskade HST-utrustningarna (home sleep testing) på marknaden.

* felfrekvens < 1 %

Service och support

Service och support blir mer och mer viktigt allt eftersom den medicintekniska utrustningen blir mer avancerad och sofistikerad. Vi vill hjälpa er och säkerställa att er utrustning fungerar som den ska varje dag.

För oss är det viktigt att våra kunder är nöjda med sin medicintekniska utrustning och vi strävar alltid efter att ha den bästa servicen och supporten. Vi loggar alla serviceärenden och tar sikte på att hålla alla kunder uppdaterade på vad som händer med sin utrustning.