Decon-X – DX1

Avlägsnar skadliga bakterier, sporer och virus på ett miljövänligt sätt och förebygger resistens

 

Säker inomhusmiljö på nordiska sjukhus. Decon-X har utvecklat den bästa lösningen för avlägsnande av bakterier, virus och sporer i inomhusmiljö. Metoden är varsam, miljövänlig och skadar vare sig möbler, textilier eller elektronisk utrustning. Detta är en effektiv metod när det gäller att möta olika hälsoutmaningar såsom norovirus och multiresistenta bakterier.

Utmaningar med manuell rengöring. Decon-X DX1 är en avancerad desinficeringsenhet, som dock är mycket användarvänlig. Enheten använder väteperoxid som avlägsnar skadliga bakterier, sporer och virus på ett miljövänligt sätt samt skapar en trygg och säker inomhusmiljö.

Norovirus och multiresistenta bakterier såsom MRSA-bakterier och VRE (vancomycinresistenta enterokocker) är ett växande problem i de nordiska länderna. MRSA-bakterier har tyvärr en särskilt god överlevnadsförmåga och kan leva i upp till 10 månader. Smittämnena skall därför avlägsnas snabbt och grundligt. Vid sjukdomsutbrott eller planerade preventiva åtgärder kan Decon-X-enheten vara behjälplig vid avlägsnandet av mikrober och skapa en ännu tryggare och säkrare miljö.

  • Inga toxiska kemikalier
  • Inga artificiella tillsatser
  • Inga skadliga bieffekter

Vad är DX1?
Decon-X DX1 är en avancerad desinficeringsenhet, som dock är mycket användarvänlig. Nebuliserad väteperoxid avlägsnar skadliga bakterier, sporer och virus. En effektiv och miljövänlig metod för att skapa ett säkrare och tryggare inomhusklimat.

Hur arbetar DX1-enheten?
Positionera Decon-X-enheten i rummet som skall desinficeras. Enheten kan startas manuellt med hjälp av startknappen på pekskärmen. Decon-X-enheten kan även fjärraktiveras via login. När desinficeringsprocessen har påbörjats, konverteras desinficeringsvätskan till en torr imma som genereras tills det att rummet är optimalt fyllt. Avancerade sensorer övervakar processen och säkerställer oavbruten kvalitetssäkring. När desinficeringsenheten körs, kan du ägna din tid åt andra göromål.

Vilken effekt ger enheten?
Metoden är väldokumenterad och den gör att mikrobernas cellväggar förstörs. Resultatet är en miljö utan mikrober. Rummet kan användas direkt efter en slutförd desinficeringsprocess. Med Decon-X DX1 får du en effektivare och grundligare desinficering. Minst 99,9999 % (6-log) av mikroberna dör, vilket är nödvändigt för att undvika smittspridning och att nya mikrober sprids. Metoden är därför mycket effektiv i kampen mot norovirus och multiresistenta bakterier såsom MRSA och VRE.

Teknologin
Decon-X-teknologin har integrerade sensorer och enheten kommer att kontrollera och övervaka processen. Trådlös anslutning möjliggör fjärrstyrning. Sensorerna kontrollerar bland annat luftfuktighet, temperatur och koncentration av väteperoxid. Sensorerna övervakar även desinficeringsprocessen och tillhandahåller meddelande till operatören gällande avvikelser i processen.

Hygien och desinfektion