Comfy

Comfy liggstöd/babynest

Innovativt liggstöd och positioneringsstöd i fyra olika storlekar. Positioneringsstöden ger stabilitet, är mycket mjuka, oerhört hygieniska samt understödjer barnets neurofysiologiska mognad genom lämplig och tillbörlig kroppsorientering. Samtidigt som positioneringsstödet ger stöd i magläge, ryggläge och sidoläge, vilket främjar utvecklingen av barnets muskler och skelett, ger det barnet en trygg och bekväm känsla.

Liggstödets specialutformade huvuddel och benficka kan justeras individuellt och positioneringsstödet kan enkelt stabiliseras ytterligare med hjälp av tryckknappar. Detta gör att neonatalsköterskor slipper använda sig av provisoriska lösningar, som kan vara både tidskrävande och kraftansträngande. Denna produkt har även utvecklats i samarbete med universitetssjukhuset i Tübingen, Tyskland. Neonatalavdelningarnas arbete är inriktat mot utvecklingsfrämjande och individuella utbildningsprogram i omvårdnadsmodellen NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program; individanpassad omvårdnad för prematura barn).

  • Uppfyller högsta kvalitetsstandarder
  • Understödjer barnets neurofysiologiska mognad
  • Utvecklad i samarbete med NIDCAP center i Tyskland