Cefaly

Cefaly står inför ett genombrott i behandlingen av migrän. Vi har valt att erbjuda denna produkt till våra kunder på grund av dess framgång i kliniska prövningar och dess enkelhet och säkerhet att använda. Mekanismen bakom Cefaly kommer att ge många migränpatienter effektiv lindring.

Migränbehandling är ett viktigt fokusområde för oss. Migrän är vanligt förekommande i en betydande andel av den europeiska befolkningen och har en försvagande inverkan på livskvaliteten. Vi kommer att fortsätta att söka efter intelligenta och högkvalitativa behandlingsmetoder mot migrän som kan leverera goda resultat.

Cefaly är en transkutan elektrisk nervstimulator. En medföljande elektrod placeras i pannan och Cefaly ansluts till denna. Genom elektroden kommer Cefaly generera exakta mikroimpulser för att stimulera trigeminusnervens nervändar. Nervstimulering av trigeminusnerven med Cefaly producerar en avslappnande effekt och smärtblockering. Regelbunden upprepning av behandlingen bidrar till att minska antalet anfall av huvudvärk och migrän.

 

Migrän karakteriseras av en kraftig ensidig huvudvärk som kommer anfallsvis. Vilken sida som drabbas kan växla från gång till gång, och även under loppet av ett anfall. Värken åtföljs ofta av illamående och kräkningar samt ljus- och ljudkänslighet.  Ibland föregås migränattacker av en samling varningssymtom – en så kallad aura. Auran yttrar sig i de flesta fall som synrubbningar i form av lysande prickar, punkter eller vibrerande sicksacklinjer. Andra symtom som kan ingå i auran är ensidiga domningskänslor i hand, arm, ansikte eller tunga. Auran varar för det mesta i 15–30 minuter och följs oftast direkt av illamående och huvudvärk. Det finns två huvudsakliga former av migrän: migrän utan aura (står för ungefär 80 % av fallen) och migrän med aura (cirka 20 %). Ett migränanfall varar i typiska fall från fyra timmar till tre dygn.  Många migränpatienter lever ett liv där de flera dagar per månad är mer eller mindre ur funktion med svåra smärtor som gör arbete och socialt liv svårt eller omöjligt. Migrän drabbar många, men mest kvinnor 10-15%¹ ² svenskar har migrän om man ser till befolkningen som helhet. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor än hos män, och förekommer i olika hög grad hos olika åldersgrupper. Före puberteten är det ingen skillnad mellan pojkar och flickor, men i åldrarna därefter är migrän vanligare hos flickor. Den högsta andelen ses hos kvinnor i 40-årsåldern, av vilka nästan en fjärdedel har besvär med migrän.  Mer ovanliga former av aura är talsvårigheter och lindriga halvsidiga förlamningstillstånd. Källor: 1. Läkemedelsverket jan 2015, 2. Internetmedicin.se/Prof. Carl Dahllöf jan 2015. Varför får man migrän? Det är inte fastställt vad som orsakar migrän. Man vet dock att huvudvärken vid ett migränanfall orsakas av att blodkärl som omger hjärnan utvidgar sig. Migränanfall kan utlösas av olika faktorer såsom stress, avslappning efter stress, oregelbunden sömn och matvanor, viss mat och dryck (t.ex. kakao, rött vin och ost) och hormonella svängningar (framför allt i samband med mens). Fysisk aktivitet förvärrar ofta migränen. Spänningshuvudvärk Migrän kan ibland vara svår att skilja från spänningshuvudvärk. Spänningshuvudvärk, som namnet antyder, orsakas av olika typer av spänningar, såsom muskelspänningar i nacke-hals-området och psykisk spänning (stress, ångest). Till skillnad från migrän är spänningshuvudvärk dubbelsidig. Den bultar inte, och förvärras heller inte av fysisk aktivitet. Spänningshuvudvärken är vanligen mildare och ger inte upphov till ljus- och ljudskygghet och kräkningar, men kan ibland orsaka lätt illamående. Många patienter har både migrän och spänningshuvudvärk. Behandling av migrän och spänningshuvudvärk Förebyggande åtgärder Fram tills nu har de få förebyggande åtgärder som funnits framför allt bestått av avslappningsövningar, akupunktur samt undvikande av utlösande faktorer (se ovan). Behandling med läkemedel Behandling med läkemedel är den vanligaste åtgärden. Migränläkemedel kan indelas i sådana som lindrar migränanfall (anfallskuperande läkemedel) och sådana som förebygger migränanfall. Vad som fungerar är mycket individuellt. Vissa läkemedel kan vara beroendeframkallande. Behandling med Cefaly – förebyggande, akut samt avslappnande  Med Cefaly kan vi på Verivita nu erbjuda en helt ny typ av behandling som verkar genom en elektrisk transkutan stimulering av trigeminusnerven vilken spelar betydande roll vid huvudvärk. (Transkutan = genom huden).  Cefaly har tre behandlingsprogram: Förebyggande, akut och avslappnande.

Service och support

Service och support blir mer och mer viktigt allt eftersom den medicintekniska utrustningen blir mer avancerad och sofistikerad. Vi vill hjälpa er och säkerställa att er utrustning fungerar som den ska varje dag.

För oss är det viktigt att våra kunder är nöjda med sin medicintekniska utrustning och vi strävar alltid efter att ha den bästa servicen och supporten. Vi loggar alla serviceärenden och tar sikte på att hålla alla kunder uppdaterade på vad som händer med sin utrustning.