Bi-level – Prisma25ST

Avancerad och enkel BiLevel-ST-behandling

Prisma25ST representerar alla beprövade egenskaper i prismaLINE-systemet: intelligent, innovativ och användarvänlig. Perfekt för patienter med obstruktiv sömnapné, mixad eller komplex sömnapné med komorbiditet och samsjuklighet. Utrustad med automatisk backup-frekvens (PRIO S+), AutoEPAP, apné-differentiering via FOT (Forced Oscillation Technique) används med inställningsläge utan backup eller FBT (Forced Breath Technique) används med backup-frekvens. Med dess flexibla och intuitiva användargränssnitt, får patienter och terapeuter med denna prisma25ST-utrustning både en tillförlitlig, effektiv och så gott som ljudlös utrustning för optimal BiLevel-ST-behandling.  prismaLINE har erhållit «Red Dot» vid «Red Dot Award»-prisceremonin för utmärkelsen: Communication Design 2015.

  • Stort tryckområde (4–25 cmH20) och ett flertal parametrar för större flexibilitet gällande behandlingar
  • PRIO S+  Automatisk backup-frekvens och AutoEPAP
  • Tri-Level tillval för större bekvämlighet och lägre medeltryck

Service och support

Service och support blir mer och mer viktigt allt eftersom den medicintekniska utrustningen blir mer avancerad och sofistikerad. Vi vill hjälpa er och säkerställa att er utrustning fungerar som den ska varje dag.

För oss är det viktigt att våra kunder är nöjda med sin medicintekniska utrustning och vi strävar alltid efter att ha den bästa servicen och supporten. Vi loggar alla serviceärenden och tar sikte på att hålla alla kunder uppdaterade på vad som händer med sin utrustning.