3100B högfrekvent oscillatorventilator

Säker, effektiv och lungskyddande ventilation

3100B högfrekvent oscillatorventilator (HFOV) från BD är baserad på den etablerade tekniken i 3100A-ventilatorn och har alla funktioner som krävs för ventilation av vuxna och är godkänd för behandling av akut andningssvikt hos vuxna och barn som väger mer än 35 kg. 3100B HFOV ger dig kontinuerliga luftvägstryck upp till 55 cmH2O för att rekrytera och normalisera din patients lungstruktur vid ventilation med tidalvolymer nära dödvolym för säkrare, effektivare ventilation med skydd för slitskador på lungan.

En randomiserad, kontrollerad studie som jämförde HFOV och konventionell ventilation hos vuxna patienter med ARDS visade att HFOV är både säker och effektiv, samt resulterade i en relativ minskning på 29 % av antalet dödsfall.

Service och support

Service och support blir mer och mer viktigt allt eftersom den medicintekniska utrustningen blir mer avancerad och sofistikerad. Vi vill hjälpa er och säkerställa att er utrustning fungerar som den ska varje dag.

För oss är det viktigt att våra kunder är nöjda med sin medicintekniska utrustning och vi strävar alltid efter att ha den bästa servicen och supporten. Vi loggar alla serviceärenden och tar sikte på att hålla alla kunder uppdaterade på vad som händer med sin utrustning.