3100A högfrekvent oscillatorventilator

Tidigt ingripande vid behandling av nyfödda

3100A högfrekvent oscillatorventilator (HFOV) från BD är den enda högfrekventa oscillatorventilatorn som är godkänd i USA för tidig intervention vid behandling av neonatal andningssvikt. 3100A HFOV tillhandahåller de lungskyddande verktygen för att behandla dina patienter genom att hålla lungan uppblåst med ett kontinuerligt luftvägstryck och med mycket låga oscillerande trycksvängningar och volymväxlingar för att uppnå ventilation. Ett flertal publikationer har rapporterat förbättrade fördelar och resultat i samband med användning av HFOV. Alliance of Children's Hospitals, Inc. har tilldelat sitt prestigefyllda godkännandemärke till 3100A HFOV. Godkännandemärket fastställer högsta standard för pediatriska produkter och skapar en ny standard av förväntningar hos användare av pediatriska produkter.

Intensivvård

Service och support

Service och support blir mer och mer viktigt allt eftersom den medicintekniska utrustningen blir mer avancerad och sofistikerad. Vi vill hjälpa er och säkerställa att er utrustning fungerar som den ska varje dag.

För oss är det viktigt att våra kunder är nöjda med sin medicintekniska utrustning och vi strävar alltid efter att ha den bästa servicen och supporten. Vi loggar alla serviceärenden och tar sikte på att hålla alla kunder uppdaterade på vad som händer med sin utrustning.