Leverantör av medicinsk
Teknisk utrustning

Vi levererar medicinsk utrustning till över 500 kunder i Sverige

Timik är distributör av Acutronic Medical Systems

Acutronic tillverkar marknadsledande produkter som nCPAP, barnrespiratorer och jetventilatorer.

Exklusive distributör för Vyaire Medical

produktområden: Operative Care and Airway

Timik är distributör av SenTec Systems

SenTec tillverkar marknadsledande produkter innan non-invasiv och kontinuerlig realtidsövervakning av patientens ventilation och syresättning

Exklusiv distributör för Vyaire Medical

produktområdet Operative Care and Airway

previous arrow
next arrow
Slider

 

Om oss

Timik AB är en del av Timik Group AB.  Ett nordiskt hälso- och sjukvårdsföretag med fokus på medicin tekniska produkter och utrustning för behandling och diagnostisering av kroniska sjukdomar, liksom avancerad utrustning inom idrottsmedicin, fitness och rehabilitering. Vi strävar efter att göra de senaste framstegen inom medicinsk teknik tillgänglig och överkomliga för människor vars vardag påverkas av allvarliga medicinska tillstånd. Timik Group har huvudkontor i Sverige och har lokala säljkontor i Norge, Finland och Danmark. Vi är experter på att leta reda på innovativ behandlingsteknik på global nivå som sedan kan distribueras till våra kunder i Norden. >>>

 

Fokusområden

Timik fokuserar bl a på diagnostisk och behandling för en mängd specifika områden. Timik distribuerar medicinska innovationer som ger nya möjligheter för effektiv lindring och förbättrad livskvalitet:

Prehospital sjukvård

Sjukdomsutbrott och multiresistenta bakterier är en av de mest akuta utmaningarna inom global hälsa idag. Vi tillhandahåller ny och innovativ medicinsk transportutrustning och isoleringsvård för smittade patienter. Transportsystemet för isoleringsvård av en patient, erbjuder en säkrare metod när det gäller att transportera smittbärande patienter eller patienter som behöver skydd från en miljö där smittorisk kan förekomma, utan att detta hindrar eller har en negativ inverkan på behandlingen.

Läs mer

Intensivvård

Patienter som behöver intensivvård tillhör en av de mest sårbara patientgrupperna, såsom prematura spädbarn med en kroppsvikt under 500 gram. Patientvården som ges vid en akutavdelning och intensivvårdsavdelning har visat sig ha en betydande inverkan när det gäller att behandla organsvikt och minska mortalitet. ​Intensivvårdspatienter har behov av avancerad läkarexpertis liksom avancerad behandling och vård. Timiks produktportfölj innehåller ett brett produktsortiment av ventilatorer för intensivvård, högfrekventa ventilatorer och transporterbara ventilatorer.

Läs mer

Anestesi

Vi erbjuder en omfattande produktportfölj av högkvalitativa enheter för anestesivård. Våra produkter erbjuder en mångfald tillval för att säkerställa och upprätthålla god funktion av patienters andningsvägar samt tillhandahåller kostnadseffektiv, smärtfri och högkvalitativ anestesivård.

Läs mer

Andningsvård

Vi tillhandahåller ett brett sortiment av branschledande teknologi för andningsvård för att erbjuda patienter med andningssjukdomar behandling och hjälp att hantera deras olika problem och utmaningar. Vi levererar högkvalitativa och kliniskt beprövade medicintekniska produkter för att hjälpa läkare att förbättra patientutfall samt tillhandahålla säkrare och mer kostnadseffektiv vård.

Läs mer

Neonatalvård

Andningsproblem är en av de vanligaste komplikationerna hos neonatala patienter. Vi erbjuder de bästa lösningarna när det gäller icke-invasiv behandling, övervakning och produkter som stödjer individualiserad utvecklande vård, som förbättrar livskvaliteten för spädbarn med andningsproblematik och för deras familjer.

Läs mer

Patientövervakning

Timik Group erbjuder ett brett sortiment av medicinteknisk utrustning för patientövervakning inom akut- och intensivvård, hjärtvård och perinatalvård. Vårt breda och varierade sortiment av produkter och tillbehör är kompatibelt med många populära varumärkesprodukter samt utformade med fokus på kvalitet, bekvämlighet och enkel användning.

.

Läs mer

Forskning om hälsa

Vi erbjuder teknologi för forskning om hälsa; från pilotstudier till befolkningsstudier. Vi följer och utvärderar kontinuerligt marknadsutvecklingen gällande den typ av teknologi och utformning som tillhandahåller en hög nivå av komfort och terapeutiska fördelar för våra slutanvändare. Vi erbjuder det allra senaste inom kroppsburen medicinsk teknologi.

Läs mer

Hälsa

Vi tillhandahåller konsumenthälsoprodukter med bevisad effekt inom områden som migrän, lunghälsa, sportprestation och förbättrad sömn. Via vår expertis inom medicinteknisk utrustning väljer vi noggrant ut de bästa konsumenthälsoprodukterna inom relevanta områden.

Läs mer

Hemsjukvård (sömn och hemventilator)

Vi tillhandahåller systemlösningar för diagnostik och behandling, av högsta möjliga kvalitet, inom marknadssegmentet sömn- och andningsutrustning. Sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) är en grupp olika andningsproblem som kännetecknas av störningar i andningsmönster (andningspauser) eller mängd ventilation under sömn. Obstruktiv sömnapné hör till de vanligaste sömnrelaterade andningsstörningarna. Sömnapné innebär en ökad risk för hypertoni (högt blodtryck), liksom hjärtsjukdom, depression och sömnrelaterade olyckor. Med vårt sortiment av ventilatorer och produkter för sömnrelaterade problem, har vi som målsättning att erbjuda högsta kvalitet och komfort till patienter som står inför dessa utmaningar. 

Läs mer

Våra partners

Vi är stolta över våra partners som vi företräder i Norden. Våra partners är alla kända MedTechproducenter som ser till att marknaden förses med de senaste sjukvårdsprodukterna som förbättrar patientens livskvalitet.

Slider

 

Vill du arbeta med oss?

Presentera en ny produkt?
Om du är en medicinteknisk producent med en ny produkt/innovation inom våra
fokusområden , och vill distribuera den i Norden, kontakta oss här. >>>

Medicinsk profession
Om du är intresserad av att bli vår klient, kontakta oss och vi kommer att ge dig
mer information. >>>

Karriär
Vill du gå med i vårat team, som är en av de mest dynamiska och innovativa
sjukvård/ MedTechdistributörerna i Norden? Kontakta oss! >>>