Rehabilitering

Som ett medicintekniskt företag är vårt mål att förbättra människors livskvalitet när det gäller olika hälsoutmaningar och hjälpa till att uppnå bästa rehabilitering och återhämtning. Vi erbjuder medicinteknisk utrustning som underlättar rehabiliteringsprocessen för både patient och fysioterapeut och som gör den både effektfull, tidseffektiv och rolig. Vårt expertisområde är främst neurologisk och ortopedisk rehabilitering, med inriktning på både övre och nedre delen av kroppen, gångrehabilitering samt förbättrad hand- och armfunktion. Vårt mål är att tillhandahålla total vårdkontinuitet. Vår kundmålgrupp är läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Sunball

Läs mer

Luna EMG

Läs mer

VirtualRehab

Läs mer