Prehospital vård

Prehospitalt arbete

Sjukdomsutbrott och multiresistenta bakterier är en av de mest akuta utmaningarna inom global hälsa idag. Vi tillhandahåller ny och innovativ medicinsk transportutrustning och isoleringsvård för smittade patienter. Transportsystemet för isoleringsvård av en patient, erbjuder en säkrare metod när det gäller att transportera smittbärande patienter eller patienter som behöver skydd från en miljö där smittorisk kan förekomma, utan att detta hindrar eller har en negativ inverkan på behandlingen.

EpiShuttle

Läs mer

JOYCEclinic FF

Läs mer

JOYCEone Non-Ventet FF

Läs mer

JOYCEeasy FF

Läs mer