Hygien och desinfektion

Alla sjukhus står inför utmaningar gällande förebyggande och kontroll av infektionssjukdomar. Världshälsoorganisationen (WHO) anser att multiresistenta bakterier utgör ett av mänsklighetens värsta hot. Timik Group delar denna uppfattning och erbjuder unik utrustning och unika produktlösningar för desinfektion för att förebygga spridning av sjukhusinfektioner och infektionssjukdomar.

Decon-X – DX1

Read More