Hemsjukvård (sömn och hemventilator)

Hemsjukvård (sömn och hemventilator)

Vi tillhandahåller systemlösningar för diagnostik och behandling, av högsta möjliga kvalitet, inom marknadssegmentet sömn- och andningsutrustning. Sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) är en grupp olika andningsproblem som kännetecknas av störningar i andningsmönster (andningspauser) eller mängd ventilation under sömn. Obstruktiv sömnapné hör till de vanligaste sömnrelaterade andningsstörningarna. Sömnapné innebär en ökad risk för hypertoni (högt blodtryck), liksom hjärtsjukdom, depression och sömnrelaterade olyckor. Med vårt sortiment av ventilatorer och produkter för sömnrelaterade problem, har vi som målsättning att erbjuda högsta kvalitet och komfort till patienter som står inför dessa utmaningar. 

WatchPAT

Läs mer

ASV - PrismaCR

Läs mer

Prisma20A

Läs mer

Prisma25ST

Läs mer

Prisma30

Läs mer

PrismaVent

Läs mer

JOYCEeasy next FF

Läs mer

JOYCEasy FF

Läs mer

JOYCEeasy Nasal

Läs mer

JOYCEone FF

Läs mer

JOYCEone Nasal

Läs mer

JOYCE SilkGel FF

Läs mer

JOYCE SilkGel Nasal

Läs mer