Hälsoforskning

Vi erbjuder teknologi för hälsoforskning; från pilotstudier till befolkningsstudier. Vi följer och utvärderar kontinuerligt marknadsutvecklingen gällande den typ av teknologi och utformning som tillhandahåller en hög nivå av komfort och terapeutiska fördelar för våra slutanvändare. Vi erbjuder det allra senaste inom kroppsburen medicinsk teknologi.

wGT3X- BT

Läs mer

GT9X Link

Läs mer

Biovotion

Läs mer

BodyCap

Läs mer