Bäste kund: VeriVita Group AB blir Timik Group AB

VeriVita Group AB har fusionerat med Akumed AS, som är en ledande distributör inom medicinteknik i Norge. I och med denna fusion vill vi passa på att skapa ett nytt gemensamt namn och varumärke för framtiden. Under denna process har det varit viktigt för oss att få fram ett namn som är lätt att komma ihåg, lätt att säga och som har ett starkt samband med det vi gör. 

Vi är ett nordiskt medicintekniskt företag som fokuserar på att sälja utrustning inom diagnostik och behandling av kroniska sjukdomar, rehabilitering och idrottsmedicin. Vi ville hitta ett namn som reflekterar till det vi jobbar med och det bästa ordet vi kunde finna var «kropp».

Inuiternas ord för kropp är Timik och eftersom de också var först med att befolka Arktis och den norra regionen av Europa så kände vi att Timik är ett namn som beskriver oss väl. 

Den 22 februari 2017 byter vi namn och heter nu Timik AB.

Namnbytet medför inga organisatoriska förändringar eller skillnader för dig som kund eller partner. Vi är fortfaranade ett hårt arbetande team som strävar efter att erbjuda de bästa medicintekniska produkterna som finns på marknaden inom våra fokusområden.

Du kommer att höra och se mer om vårt namnbyte under de kommande veckorna då vi kommer kommunicera ny kontaktinformation. Mail och brev som skickas till våra gamla adresser kommer automatiskt att komma till rätt mottagare. De avtal som vi har med regionerna behöver inte skrivas om då vi behåller samma organisationsnummer.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Bästa hälsningar
Timik teamet

Om oss

Timik AB är en del av Timik Group AB.  Ett nordiskt hälso- och sjukvårdsföretag med fokus på medicintekniska produkter och utrustning för behandling och diagnostisering av kroniska sjukdomar, liksom avancerad utrustning inom idrottsmedicin, fitness och rehabilitering. Vi strävar efter att göra de senaste framstegen inom medicinskteknik tillgänglig och överkomliga för människor vars vardag påverkas av allvarliga medicinska tillstånd. Timik Group har huvudkontor i Sverige och har lokala säljkontor i Norge, Finland och Danmark. Vi är experter på att leta reda på innovativ behandlingsteknik på global nivå som sedan kan distribueras till våra kunder i Norden. >>>

Möt teamet

Vårt team består av positiva och engagerade medarbetare som tillsammans med er arbetar hårt för att underlätta det dagliga arbetet. Möt vårt stolta och erfarna team här. >>> 

Focus områden

Timik fokuserar bl a på diagnostisk och behandling för en mängd specifika områden. Timik distribuerar medicinska innovationer som ger nya möjligheter för effektiv lindring och förbättrad livskvalitet:

Andningsdiagnostik och Ventilation

Sjukdomar som drabbar luftvägarna innefattar bl a astma, KOL, kronisk bronkit, emfysem och cystisk fibros. Hundratals miljoner människor runt om i världen lider av kroniska luftvägssjukdomar.

Läs mer

Hjärta & kärl

Hjärt- och kärlsjukdomar är bland de största hälsoproblem globalt. Tidig diagnostik möjliggör livsstilsförändringar som förbättrar livskvalitet och livslängd, samt minskar risken för relaterade sjukdomar som bl a diabetes.

Läs mer

Sömn

Sömnstörd andning innefattar ett brett spektrum av sömnrelaterade andningsstörningar och är associerad med en ökad risk för bl a högt blodtryck, hjär- och kärltsjukdomar, depression och trötthet.

Läs mer

Forskning om hälsa

Sportmedicin överbrygger klyftan mellan vetenskap och praxis i främjandet av motion och hälsa och att i den vetenskapliga bedömningen, studera och förstå idrottsprestationer.

Läs mer

Neonatal

Många för tidigt födda barn har andningsproblem när de föds och behöver avancerad omvårdnad. Vi har specifik andningsutrustning som ventilerar och övervakar spädbarnets andning kontinuerligt och produkter för avancerad omvårdnad.

Läs mer

Neurologi

Migrän kännetecknas av extremt smärtsamt dunkande och/eller pulserande känsla i ett område av huvudet. Migrän drabbar en stor del av Europas befolkning någon gång i sitt liv.

Läs mer

Vill du arbeta med oss?

Presentera en ny produkt?
Om du är en medicinteknisk producent med en ny produkt/innovation inom våra
fokusområden , och vill distribuera den i Norden, kontakta oss här. >>>

Medicinsk profession
Om du är intresserad av att bli vår klient, kontakta oss och vi kommer att ge dig
mer information. >>>

Karriär
Vill du gå med i vårat team, som är en av de mest dynamiska och innovativa
sjukvård/ MedTechdistributörerna i Norden? Kontakta oss! >>>

Våra partners

Vi är stolta över våra partners som vi företräder i Norden. Våra partners är alla kända MedTechproducenter som ser till att marknaden förses med de nyaste sjukvårdsprodukterna som förbättrar patiens livskvalitet.