Om oss

Timik AB är en del av Timik Group AB.  Ett nordiskt hälso- och sjukvårdsföretag med fokus på medicin tekniska produkter och utrustning för behandling och diagnostisering av kroniska sjukdomar, liksom avancerad utrustning inom idrottsmedicin, fitness och rehabilitering. Vi strävar efter att göra de senaste framstegen inom medicinsk teknik tillgänglig och överkomliga för människor vars vardag påverkas av allvarliga medicinska tillstånd. Timik Group har huvudkontor i Sverige och har lokala säljkontor i Norge, Finland och Danmark. Vi är experter på att leta reda på innovativ behandlingsteknik på global nivå som sedan kan distribueras till våra kunder i Norden. >>>

Möt teamet

Vårt team består av positiva och engagerade medarbetare som tillsammans med er arbetar hårt för att underlätta det dagliga arbetet. Möt vårt stolta och erfarna team här. >>> 

Fokusområden

Timik fokuserar bl a på diagnostisk och behandling för en mängd specifika områden. Timik distribuerar medicinska innovationer som ger nya möjligheter för effektiv lindring och förbättrad livskvalitet:

Andningsdiagnostik och Ventilation
Sjukdomar som drabbar luftvägarna innefattar bl a astma, KOL, kronisk bronkit, emfysem och cystisk fibros. Hundratals miljoner människor runt om i världen lider av kroniska luftvägssjukdomar.

Läs mer

Hjärta & kärl
Hjärt- och kärlsjukdomar är bland de största hälsoproblem globalt. Tidig diagnostik möjliggör livsstilsförändringar som förbättrar livskvalitet och livslängd, samt minskar risken för relaterade sjukdomar som bl a diabetes.

Läs mer

Sömn
Sömnstörd andning innefattar ett brett spektrum av sömnrelaterade andningsstörningar och är associerad med en ökad risk för bl a högt blodtryck, hjär- och kärltsjukdomar, depression och trötthet.

Läs mer

Forskning om hälsa
Sportmedicin överbrygger klyftan mellan vetenskap och praxis i främjandet av motion och hälsa och att i den vetenskapliga bedömningen, studera och förstå idrottsprestationer.

Läs mer

Neonatal
Många för tidigt födda barn har andningsproblem när de föds och behöver avancerad omvårdnad. Vi har specifik andningsutrustning som ventilerar och övervakar spädbarnets andning kontinuerligt och produkter för avancerad omvårdnad.

Läs mer

Neurologi

Migrän kännetecknas av extremt smärtsamt dunkande och/eller pulserande känsla i ett område av huvudet. Migrän drabbar en stor del av Europas befolkning någon gång i sitt liv.

Läs mer

Infection, Prevention and Control

Infektionsforebygging och -kontroll är en praktisk, faktabaserad metod som hindrar patienter och hälsoarbetare av infektioner. Effektiv infeksjonsforebygging och -kontroll kräver konstanta åtgärder på alla nivåer inom hälso- och sjukvården, från politiska beslutsfattare till ledare av hälsoinstitutioner, hälsoarbetare och de som utnyttjar hälso- och sjukvården.

Läs mer

Vill du arbeta med oss?

Presentera en ny produkt?
Om du är en medicinteknisk producent med en ny produkt/innovation inom våra
fokusområden , och vill distribuera den i Norden, kontakta oss här. >>>

Medicinsk profession
Om du är intresserad av att bli vår klient, kontakta oss och vi kommer att ge dig
mer information. >>>

Karriär
Vill du gå med i vårat team, som är en av de mest dynamiska och innovativa
sjukvård/ MedTechdistributörerna i Norden? Kontakta oss! >>>

Våra partners

Vi är stolta över våra partners som vi företräder i Norden. Våra partners är alla kända MedTechproducenter som ser till att marknaden förses med de senaste sjukvårdsprodukterna som förbättrar patientens livskvalitet.